+32 (2) 646 31 11 translat@pauljanssens.be

Kim Hennuy – CV

geboren te Charleroi op 11 mei 1991

Opleiding:

2017- heden
Vertaalster – revisor en polyvalent secretaresse.

2013-2015 Master in multidisciplinair vertalen aan het Institut Libre Marie Haps te Brussel.

  • Master in vertaling Engels – Spaans – Frans , diploma behaald met “onderscheiding”.
  • Vertaling van algemene, economische, juridische, technische en wetenschappelijke teksten en internationale betrekkingen.
  • Ondertiteling.

2009-2013 Bachelor in het vertalen en tolken aan het Institut Libre Marie Haps te Brussel

  • Bachelor in vertaling Engels – Spaans – Frans , diploma behaald met  “onderscheiding”.

  • Erasmusverblijf van 4 maanden in Spanje aan de Pompeu Fabra universiteit in Barcelona.

  • Vertaling van algemene teksten, algemene vakken, grondige studie van de Franse taal en van vreemde talen, informatica.

1997-2009 Lager en middelbaar onderwijs Collège du Sacré-Cœur – Charleroi
Keuzevakken: talen (Engels – Spaans – Nederlands) en beeldende kunsten (film).