+32 (2) 646 31 11 translat@pauljanssens.be

Technische vertalingen

‘Een (s)taaltje hoogtechniek’

Technische vertalingen

bouwnijverheid – informatica – automobiel- en vliegtuigsector – petrochemische industrie – telecommunicatie – milieu –
en afvalverwerkingsindustrie – energiesector – mobiliteit

De lat ligt hoog

Bij de vertaling van een bestek voor een ziekenhuis is technische nauwkeurigheid een absolute must. In een gebruikershandleiding van een toestel staat de begrijpelijke taal voorop. In beide uitersten moet de vertaler de nodige bagage hebben om zijn vertaling af te stemmen op de doelgroep: van de man in de straat tot ingenieurs en wetenschappers.

Schoenmaker, blijf bij uw leest

Vertalers die ‘alles in elke taal’ kunnen vertalen bestaan niet. Net zoals voor de vakgebieden zelf geldt, vereist de vertaling voor dit vakgebied de nodige specialisatie. Onze vertalers zijn specialisten: mensen uit het vak met een universitair of ander hoger diploma en een passie voor taal – of professionele vertalers die zich specialiseerden in een vakgebied.

Hand in hand met de overheid

Op het kruispunt tussen juridische en technische vertalingen liggen de overheidsopdrachten, met de bekende bepalingen van het KB van 8.1.1996 en zijn uitvoeringsregels in het KB van 26.9.1996 en uitgebreide steeds wisselende technische passages: over leveringen van materiaal of diensten, bouw- of renovatiewerken, met de overeenkomstige samenvattende meetstaten. Vertaalbureau Paul Janssens levert hieraan dankzij zijn oorsprong en ervaring een wezenlijke bijdrage, waarop grote ingenieurs- en architectenbureaus en openbare instanties al jaren een beroep doen.