+32 (2) 646 31 11 translat@pauljanssens.be

Wie zijn wij?

‘In de schaduw van het Justitiepaleis’

Een vertaalbureau met traditiePaul Janssens: hart voor taal

Als licentiaat Germaanse filologie (Engels, Duits, Nederlands) en Politieke wetenschappen (richting diplomatie) volgde Paul Janssens eerst een loopbaan als taalleraar in het hoger middelbaar en docent universitair onderwijs in binnen- en buitenland, onder meer Centre Propédeutique de Lovanium (Bukavu, Congo), Bedford College (University of London, Engeland), Rechtsfaculteit van de Facultés Notre Dame de la Paix (Namen) en postgraduaat Juridisch vertalen in een Belgische context (Erasmus Hogeschool VUB, Brussel).

Een allround bureau

Na zijn beëdiging als vertaler-tolk Frans, Nederlands, Engels, Duits en Spaans bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel in 1988 richtte hij zijn vertaalbureau op in de gerechtelijke en later ook de niet-gerechtelijke sfeer. Op grond van technische, medische en financiële expertisen in juridische dossiers werd Vertaalbureau Paul Janssens van bij de aanvang in de jaren negentig ook gevraagd voor onberispelijke en betrouwbare vertalingen op deze gebieden. Die werden evenals de juridische vertalingen een succes. De enorme omzet in deze en andere vakgebieden liegt er niet om. Het bureau kende van bij de aanvang een ongemene bloei.

Groei en bloei

Het vertaalbureau verhuisde enkele keren binnen Brussel om meer plaats te maken voor het uitbreidende team. Tot 1989 was het bureau gevestigd in de Theresianenstraat 1 te 1000 Brussel aan de Naamse Poort net achter het koninklijk paleis om vervolgens in 1990 een ruimer onderkomen te vinden in de Guldenvlieslaan 79 te 1060 Brussel. Op 30 december 1993 werd de bvba Paul Janssens opgericht bij akte verleden voor notaris Eric THIBAUT de MAISIERES in Sint-Gillis en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch staatsblad van 27 januari 1994, met maatschappelijke zetel op de Guldenvlieslaan 79 te 1060 Brussel. In 1995 kocht het bureau een prestigieuze ruimte in de Louizalaan 146 te 1050 Brussel, waar het nog steeds gevestigd is. Op 19 maart 2002 vond een kapitaalverhoging plaats en werd de bvba Paul Janssens omgevormd tot een naamloze vennootschap bij akte verleden voor notaris Gerard Indekeu te 1050 Brussel, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 mei 2002.

Een rijke keuze aan freelance vertalers

Vertaalbureau Paul Janssens opteerde van bij zijn aanvang om met freelance vertalers te werken. Uit de rijke keuze aan kandidaten kon het bureau voortreffelijke freelancers selecteren, met ruime ervaring in een welbepaald vakgebied. Het ging daarbij om hetzij beroepsvertalers die zich mettertijd specialiseerden in een of ander vakgebied of vakmensen (artsen, ingenieurs, scheikundigen, juristen,…) die graag vertalen. Dit bood – en de lange ervaring heeft dat bevestigd – de beste waarborg op uitzonderlijke kwaliteit.


Een veelzijdig teamDe interne medewerkers van Vertaalbureau Paul Janssens zien toe op het vlotte en correcte verloop van de vertaalopdrachten en op de tijdige bezorging en de correctheid van de vertalingen. Dat doen ze ieder vanuit hun eigen specialisme en hun specifieke talencombinatie. Zo waken ze erover dat de vertaalprojecten tot een goed einde worden gebracht, óók als het gaat om zeldzame talencombinaties, gespecialiseerde onderwerpen of hoogdringende opdrachten.

Paul Janssens

Paul Janssens

Oprichter en afgevaardigd bestuurder van Paul Janssens nv

Hij leidt het bureau en waakt dagelijks over de kwaliteit, met name ziet hij erop toe dat de vertalingen aan de meest geschikte freelance vertaler worden uitbesteed. De heer Paul Janssens vertaalt zelf nog en bijna uitsluitend naar het Nederlands en bij voorkeur uit het Engels (company law Articles of Association) voor dossiers die bestemd zijn voor de rechtbank van koophandel.

Als beëdigd vertaler reviseert en beëdigt hij geregeld vertalingen die onder zijn toezicht door beroepsvertalers werden gemaakt.

Hij is voltijds op kantoor aanwezig.

Bekijk hier zijn cv. 

Marisol Jiménez Barsallo

Marisol Jiménez Barsallo

Commercieel verantwoordelijke voor prijsbepaling, personeelsdienst en voor de afdeling Spaans.

Belgische en Ecuadoriaanse nationaliteit, geboren te Loja (Ecuador) op 19 juni 1965, in dienst sedert juli 2001 en bestuurder van Paul Janssens nv sedert 2003.

Zij werkt als polyvalent bediende en verzorgt het algemeen onthaal op het kantoor. Zij staat in voor het maken en nakijken van vertalingen naar het Spaans. Zij werkt als projectmanager, zorgt voor de dispatching van vertalingen tezamen met Clothilde Courouble (aannemen van bestellingen, de freelance vertaler contacteren en de opvolging verzekeren tot aan de levering) en in overleg met de heer Paul Janssens.

Zij spreekt en schrijft vlot Spaans en Frans

Bekijk hier haar cv. 

Annelies Geeraerts

Annelies Geeraerts

Directiesecretaresse en verantwoordelijke voor de boekhouding

Belgische nationaliteit, geboren te Herentals op 17 oktober 1986, in dienst sedert november 2010.

Zij neemt als eerste persoon de telefoon op, in het Nederlands, Frans en Engels.

In overleg met de heer Paul Janssens zorgt zij voor het dagelijks secretariaat. Zij is verantwoordelijk voor de interne boekhouding: het opstellen en versturen van de facturen en opvolging van de inkomende facturen. Daarnaast zorgt zij voor de aanleg van interne klassementen en gegevensbestanden.

Gelet op het steeds toenemend aantal opdrachten, springt ze geregeld bij in de dispatching (aannemen van bestellingen en uitbesteding aan freelance vertalers, in overleg met de heer Paul Janssens).

Bekijk hier haar cv. 

Kim Hennuy

Kim Hennuy

Vertaalster – revisor en polyvalent secretaresse

Van Belgische nationaliteit, geboren te Charleroi op 11 mei 1991 en in dienst bij Paul Janssens nv sedert januari 2017.

Kim maakt en reviseert vertalingen van het Engels, Nederlands en Spaans naar het Frans. Ze zorgt er voor dat alle Franstalige teksten die uitgaan van het bureau, hetzij vertalingen, hetzij ieder ander document, briefwisseling, e-mails, enz. in onberispelijk Frans zijn geschreven.

Onder het rechtstreeks toezicht van de heer Janssens, staat zij ook in voor allerlei praktische taken, zo o.m. het Franstalig directiesecretariaat, het beheer en de opvolging van stagiaires, voor wie ze optreedt als stagemeester en de publiciteit van het bureau.

Bekijk hier haar cv. 

Rowald Pruijn

Rowald Pruijn

Vertaler – revisor

Geboren Nederlander maar met Belgische nationaliteit, geboren te Dordrecht (NL) op 28.10.1980 bij ons in dienst sedert 2 mei 2019.

Zijn perfecte beheersing van het Standaardnederlands en zijn vertrouwdheid met een meer zuidelijk taalgevoel, maken van hem een perfecte vertaler van zelfs de moeilijkste bronteksten die hij met sterke daadkracht en nauwkeurigheid in een vloeiend Nederlands weet om te zetten. Hij houdt ook een waakzaam oog op de door onze freelancevertalers naar het Nederlands gemaakte vertalingen en alle van het bureau uitgaande Nederlandstalige documenten. De perfectie is voor hem slechts net voldoende.

Als geen ander beheerst en gebruikt hij de meest performante versie van Trados en heeft hij dankzij zijn IT-onderlegdheid een groot deel van de administratieve en commerciële procedures van het bureau op bijzonder doeltreffende wijze geautomatiseerd en zodoende ons meer dan 30-jaar oud bureau inzake werkwijze in een nieuw en fris technologisch kleedje gestoken.

Bekijk hier zijn cv. 

En vele anderen…

Oefening baart kunst

Het bureau heeft in de loop der jaren een ijzersterke coördinatie en een geperfectioneerde werkmethode ontwikkeld voor de
vertaling van uitgebreide dossiers in een veelvoud van talen, zoals alle talen van de Europese Unie.